ωφελιμος , ωφελιμον (ωφελεω), “profitable”: τινι ((dative of advantage), Titus 3:8; προς τι (Plato, de rep. 10, p. 6 7 d. (Winer’s Grammar, 213 (200))), 1 Timothy 4:8; 2 Timothy 3:16.*

Παμφυλια , Παμφυλιας, ἡ, “Pamphylia,” a province of Asia Minor, bounded on the east by Cilicia, on the Winer’s Grammar, by Lycia and Phrygia Minor, on the north by Galatia and Cappadocia, and on the south by the Mediterranean Sea (there called the Sea (or Gulf) of Pamphylia (now of Adalia)): Acts 2:10; 13:13; 14:24; 15:38; 27:5. (Conybeare and Howson, St. Paul, chapter viii.; Lewin, St. Paul, index under the word; Dict. of Geogr., under the word.)*

μοσχοποιεω , μοσχοποιω: 1 aorist εμοσχοποιησα; (μοσχος and ποιεω (cf. Winer’s Grammar, 26)); “to make (an image of) a calf”: Acts 7:41, for which Exodus 32:4 εποιησε μοσχον. (Ecclesiastical writings.)*

προκηρυσσω : 1 aorist participle προκηρυξας; perfect passive participle προκεκηρυγμενος;

1. “to announce or proclaim by herald beforehand” (Xenophon, resp. Lac. 11, 2; Isaeus, p. 60, 2; Polybius, Josephus, Plutarch, others).

2. universally, “to announce beforehand” (of the herald himself, Sophocles El. 684): Ιησουν Χριστον, i.e. his advent, works, and sufferings, passive, Acts 3:20 Rcc.; τι, Acts 13:24 (Ἱερεμιαςτα μελλοντα τη πολει δεινα προεκηρυξεν, Josephus, Antiquities 10, 5, 1).*

Ουρβανος , Ουρβανου, ὁ (a Latin name; cf. Lightfoot on Philip., p. 174), “Urbanus,” a certain Christian: Romans 16:9.*

Καισαρεια (Καισαρια Tdf. (cf. his note on Acts 9:30), WH; see Iota), Καισαριας, ἡ, “Caesarea”; there were two cities of this name in Palestine:

1. “Caesarea Philippi” (Καισαρεια ἡΦιλιππου), situated at the foot of Lebanon near the sources of the Jordan in Gaulanitis, and formerly called Paneas (ἡνΠανεαδα Φοινικες προσαγορευουσιν, Eus. h. e. 7, 17); but after being rebuilt by Philip the tetrarch, it was called by him Caesarea in honor of Tiberius Caesar (Josephus, Antiquities 18, 2, 1f); subsequently it was called Neronias by Agrippa II., in honor of Nero (Josephus, Antiquities 20, 9, 4); now Banias, a village of about 150 ((?) “about 50” (Bädeker), “some forty” (Murray)) houses: Matthew 16:13; Mark 8:27.

2. “Caesarea” (more fully Caesarea of Palestine (modern Kaisariyeh)), built near the Mediterranean by Herod the Great on the site of Strato’s Tower, between Joppa and Dora. It was provided with a magnificent harbor and had conferred upon it the name of Caesarea, in honor of Augustus. It was the residence of the Roman procurators, and the majority of its inhabitants were Greeks (Josephus, Antiquities 13, 11, 2; 15, 9, 6; 19, 8, 2; b. j. 2, 9, 1): Acts 8:40; 9:30; 10:1,24; 11:11; 12:19; 18:22; 21:8,16; 23:23,33; 25:1,4,6,13. Cf. Winer’s RWB (and BB. DD.) under the word Caesarea; Arnold in Herzog ii., p. 486ff; Overbeck in Schenkel i., p. 499f; (Schürer sec. 23, i. 9; and for ether references cf. McClintock and Strong’s Cyclopaedia under the word).*

—Thayer's Greek-English Lexicon