ῥῃστώνη, , Ion. for ῥᾳστώνη.

ῥύατο, Ep. for ἐρύοντο, 3 pl. aor. 2 of ῥύομαι.

α, ἄλφα, τό, indecl., first letter of the Greek alphabet: as Numeral, αʹ = εἷς and πρῶτος, but, ͵α = 1000. Changes of α:

1. Aeol., α for ε, ἄλλοτα for ἄλλοτε:—for ο, εἴκατι for εἴκοσι:—reversely ο for α, v. sub ο.

2. Dor., α for ε, ἄλλοκα for -τε:—in the body of words, ἱαρός for ἱερός.

3. Ion., α for ε, μέγαθος for μέγεθος:—reversely ε for α, v. sub ε.

b. α becomes η in the num. forms, διπλήσιος, πολλαπλήσιος for διπλάσιος, πολλαπλάσιος.

c. in some words, α represents η, as μεσαμβρίη for μεσημβρία, ἀμφισ-βατέω for ἀμφισ-βητέω.

d. α for ο, as ἀρρωδέω for ὀρρωδέω.

II. changes of α:

1. η Ion. becomes α Aeol. and Dor. in the 1st decl., as πύλα, Ἀτρείδας for πύλη, Ἀτρείδης: also when α is the vowel of the root, as θνάσκω for θνήσκω (ΘΑΝ); but η for ε or ει is often retained in Aeol. and Dor., as ἠρχόμαν (ἔρχομαι), but ἀρχόμαν (ἄρχομαι).

b. reversely, in Dor., αε and αει in inflexions of Verbs in άω are contr. into η, as ἐνίκη for -α, ὁρῇς for -ᾷς:—so in crasis, τἠμά for τὰ ἐμά, κἠγών for καὶ ἐγών.

c. in Dor., αο and αω are contracted not into ω, but into α, v. Ω ω.

2. in Ion., η for α is characteristic, as in 1st decl., σοφίη, -ην, Ἀρισταγόρης, -ην: if the nom. ends in α, the change only takes place in gen. and dat. ἀλήθεια, -ης, -ῃ, -αν.

ἁβροτάζω, to miss, c. gen., only in aor. 1 subj., μήπως ἀβροτάξομεν (Ep. for -ωμεν) ἀλλήλοιϊν that we may not miss one another, Iliad (From same Root with ἀμβροτ-εῖν, ἁμαρτ-εῖν, μ being rejected.)

ἀπ-άλαλκε, 3 sing. aor. 2 opt. ἀπαλάλκοι, (with no pres. in use, v. ἄλαλκε):—to ward off something from one, τί τινος Homer; Ep. inf. ἀπαλαλκέμεν, Theocr.

βαναυσικός, ή, όν, of or for mechanics: τέχνη β. a mere mechanical art, Latin ars sellularia, Xenophon. From the word βάναυσος

ἡβητήριον, τό, a place where young people meet, to eat and drink, exercise and amuse themselves, Plutarch. From the word ἡβητής

Ν, ν, νῦ, τό, indecl., thirteenth letter of Greek alphabet; as numeral, νʹ = 50, but ͵ν = 50,000. ν is the dental or palatal liquid, corresponding with the mute δ. Dialectic changes,

1. Dor., ν represents λ, v. Λ λ. 2.

2. Att. and Dor. for μ, v. Μ μ. II. 2.

II. Euphonic changes:

1. into γ before the palatals γ κ χ, and before ξ, as ἔγγονος ἔγκαιρος ἐγχώριος ἐγξέω etc.

2. into μ before the labials β π φ, and before ψ, as δύμβιος συμπότης συμφυής ἔμψυχος; likewise before μ, as ἐμμανής.